10:00 M UNGGAH – MUDUNE ANGEL DILAKONI, JANE WEDI, NANGING AKEH SENG PODO MARANI
12:00 E NEK NGENDI PAPAN PANGGONANE MESTI RAME, JALARAN AKEH WONG SING PODO BUTUHNE
14:00 N ANDANG PREHATIN WIS TELUNG SASI LAWASE, JALARAN MUNG MERGO SOKO POLAH TINGKAHE DEWE.
16:00 Y ANG DI KASIHI SELALU MENDUA DIBELAKANGNYA HINGGA HIDUPNYA MERANA DIBUATNYA
18:00 A RANE BARANG MAU AKEH SING PODO NGERTI, NANGING ANGEL GOLEKANE ONO NGENDI
20:00 T ERPESONA MELIHAT KEINDAHNYA, HINGGA RELA BERKORBAN HARTA UNTUK MENDAPATKANYA
22:00 U NGGAH-UNGGUH IKU KAWERUH, ORA BISO DITUKU SENAJAN NGANGGO DUIT “LIMO” SING WUTUH.